autoři článků

Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická Fakulta, Institut Environmentálního Inženýrství, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování