autoři článků

Ing. Anna Cemerková

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn