autoři článků

Mgr. Renata Klufová

Jihočeská univerzita, katedra Obecné produkce rostlinné, Studentská 13, České Budějovice, 370 05, Česká republika
, tel.:+420 387 772 707, fax:+420 387 772 707

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn