autoři článků

Pavel Svoboda

, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy