autoři článků

Doc.Ing. Miroslav Andrt, CSc.

Česká zemědělská universita, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 383 196

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování