autoři článků

Daniel Lešinský, Ph.D.

Center for Environmental Public Advocacy, Ponická Huta 65, Poniky, 97633, Slovenská republika
, tel.:+421 484193324

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování