EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

DRUHY KOTLŮ NA BIOMASU - KOTLE NA PELETY, BRIKETY, ŠTĚPKU


kotel na peletyKotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění

Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, jenž bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon kotle je nejčastěji v rozmezí 10 až 30 kW a lze automaticky regulovat podle požadované teploty v rozsahu 30 až 100 % přísunem paliva a množstvím vháněného vzduchu.

kamna na peletyKamna na pelety - pokojová peletová kamna

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Předávání tepla zde probíhá sáláním a při zapojení ventilátoru též prouděním. Tepelný výkon kamen se většinou pohybuje do 10 kW a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Peletová kamna jsou také vyhledávána kvůli estetickým vlastnostem ohně.

kotel na dřevní štěpkuKotel na dřevní štěpku

Kotle na dřevní štěpku jsou určeny pro vytápění a ohřev vody větších obytných budov, skupiny budov nebo podniků. Tepelný výkon kotlů začíná na 15 kW. Při vyšších výkonech ve stovkách kW může být využití dřevní štěpky hospodárnější než spalování pelet. Výkon kotlů lze automaticky regulovat. V některých kotlích lze spalovat i rostlinné zbytky nebo obilí.

kotel na dřevoZplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety

Zplynovací kotel na kusové dřevo je vhodný pro ústřední vytápění budov. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety. Výkon kotle, který se dle provedení pohybuje mezi 10 až 100 kW, je možno regulovat. Oproti automatickým kotlům na pelety nebo štěpku se zde jedná o kotle s nižší pořizovací cenou, ovšem kompenzovanou nutností pravidelné obsluhy.

krbová kamnaKrbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety

Pokojová krbová kamna nebo krbové vložky slouží k vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Díky skleněnému průhledu a tepelnému výkonu do 10 kW jsou vyhledávaným doplňkem bytů. Palivem je kusové dřevo, polena nebo dřevěné brikety s nutností ručního přikládání. Krbové vložky se nejčastěji používají jako doplňkové vytápění.

DRUHY BIOPALIV PRO KOTLE NA BIOMASU - PELETY, BRIKETY, ŠTĚPKA


peletyPelety z biomasy - dřevěné, rostlinné, kůrové pelety

Pelety jsou výlisky válcovitého tvaru o průměru 6 mm a délce 5 – 40 mm, jsou vyráběny z dřevních zbytků - pilin a hoblin, nebo zbytků rostlinných. Na trhu se tak setkáváme s peletemi dřevěnými, rostlinnými, kůrovými, rašelinovými a jinými směsnými peletami z biomasy.

briketyBrikety z biomasy - dřevěné, rostlinné, směsné brikety

Brikety se lisují např. ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin, kůry, jemných hoblin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků nebo hranolů o průměru 40 až 100 mm a délky do 300 mm. Na thu se můžeme setkat s briketami ze dřeva, kůry, slámy, energetických plodin nebo s tzv. briketami směsnými.

stepkaDřevní štěpka - zelená, hnědá, bílá

Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně nakrácená a nadrcená dřevní hmota na částice o délce od 3 do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a průmyslového zpracování dřeva nebo rychle rostoucích dřevin. Jedná se o velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov.

ODBORNÉ ČLÁNKY

ilustrační fotoJulie Jeřábková: Podpora tepla v Nizozemsku

Nizozemsko je v současnosti závislé téměř z 95 % na fosilních palivech a primárním zdrojem pro vytápění domácností, komerčních budov, skleníků a k ohřevu vody je zde zemní plyn. Cíle snižovat emise skleníkových plynů zanesené ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích 2009/28/EG jsou součástí i vlastní nizozemské energetické dohody (Energy Agreement for Sustainable Growth, 2013). Mezi hlavní body dohody patří dosáhnout energetických úspor o 1,5 % za rok, zvýšit využití energie OZE z 5,3 % v roce 2014 na 14 % do roku 2020. Rozvinout decentralizované lokální obnovitelné zdroje a teplo v obcích, vytvořit chytrou síť ,,Smart Energy Network‘‘, vytvořit 15 000 pracovních míst do roku 2020 a zaměřit se na energetické inovace s podporou financování bankami. Z dlouhodobého hlediska si Nizozemí klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 80 - 95 % do roku 2050. Ke splnění těchto cílů má pomoci tato loni zavedená provozní podpora tepla. více ›
 

ilustrační fotoJulie Jeřábková: Podpora tepla ve Velké Británii

Téměř polovina konečné spotřeby energie je v Británii využívána v podobě tepla, kterým jsou zásobovány budovy i průmyslové objekty. Přes dvě třetiny poptávky zastává zemní plyn a zbývající části dominuje spotřeba elektřiny a uhlí. Británie v reakci na změny klimatu, pro jejichž zmírnění byly naplněné cíle Kjótského protokolu z roku 1997 (snížení množství emisí o 5 % pod úrovně roku 1990 pro první období 2008-2012) nedostatečné, přijala požadavky na jejich zpřísnění a další snižování uhlíkových emisí. Mezi ně patří britská směrnice „Renewable Energy Directive Target‘‘ s cílem dosáhnout alespoň 20% podílu obnovitelných zdrojů na produkci energie do roku 2020, a také zákon o změně klimatu „UK‘s Climate Change Act‘‘ z roku 2008, který zavazuje vládu ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050, alespoň o 80 % z úrovně roku 1990. Aby tyto cíle mohly být naplněny, britská vláda otevřela několik programů na podporu využití obnovitelných zdrojů, včetně podpory tepla. více ›
 

ilustrační fotoCarsten Brüggemann, Aline Clalüna: Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Navzdory nízkým cenám palivového oleje a plynu a přísnějším požadavkům na snižování emisí, byl největší světový veletrh lesnictví a dřeva LIGNA a Elmia Wood věnován opět využití dřeva jako paliva. Na veletrhu LIGNA, který se konal 22. až 26. května 2017 v Hannoveru, byl formou informativního stánku prezentován i projekt greenGain. více ›
 

ilustrační fotoBIOENERGY International: Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii

Čína i Spojené království sází na energii z biomasy, zvyšují investice do sektoru a násobí instalovaný výkon bioenergetických provozů. Zatímco však Čína začíná tlačit na komercializaci obchodu, v UK čelí nestabilní politice podpory nízko-emisních zdrojů energie. více ›
 

EREF European Renewable Energies Federation: Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení

Pan Savvas Seimanidis byl členy EREFu na další dva roky jednohlasně zvolen prezidentem.U příležitosti svého znovuzvolení Seimanidis poznamenal: „ Souhlasíme s viceprezidentem EU Marošem Šefčovičem, že rok 2016 bude pro Evropskou unii zásadní. To znamená nastavení správných a stálých základů, bezpečnou a konkurenceschopnou budoucnost obnovitelných zdrojů. A v neposlední řadě též implementace ambiciózních cílů, nastavených v Paříži. více ›
 

Vladimír Stupavský: Jak stavět palivové sklady pelet

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA: Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

Marek Řebíček: Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu

BIOENERGY International: Sláma jako substrát pro bioplynové stanice zpracovávající hnůj a její výtěžnost

Jiří Trnavský: Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

Kateřina Břendová, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková, Martin Bohuněk: Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností

CZ Biom: Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

CZ Biom: Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál

Zdeněk Nesňal: Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu

Leona Šimková: Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar

Richard Horký: Přejímka biomasy = cesta ke zlepšení ekonomiky biomasových kotelen

Zdeněk Kulhánek: Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem

další články ›

DOPORUČENÉ AKCE

V současné době neprobíhá žádná akce

KOTLE NA BIOMASU

VERNER a.s. Automatické kotle na pelety, kotle na dřevo a tuhá paliva, krbová kamna, průmyslové kotle.
Ponast s.r.o. Automatické kotle na pelety, šnekové peletové dopravníky a sila, regulace.
Step TRUTNOV a.s. Kotle a kotelny na biomasu, akumulační a tlakové nádrže, výměníky.

Sandex s.r.o. Patentovaná technologie na automatické spalování biomasy pro rodinné domy i komerční budovy.
CATfire Service & Trading Výroba a vývoj automatických kotlů na biomasu v rozmezí výkonů 15 až 500 kW.
 

PRODEJ PELET, BRIKET A ŠTĚPKY

CDP IVORY s.r.o. Prodej a rozvoz , dřevěných pelet, briket, krbového dřeva, dřevěného uhlí a dřevní štěpky.
Dřevošrot a.s. Výroba, distribuce a prodej dřevní štěpky, prodej pelet.
 
ATEA PRAHA s.r.o. Prodej pelet z řepkové slámy, výroba a dodávka peletizačních linek.

DŘEVO-PRODUKT SV Výroba, distribuce a prodej palivového dřeva, štěpky, pelet a briket.

Mayr Melnhof Pellets Přední výrobce certifikovaných dřevěných pelet bez příměsy kůry.
 

nejčtenější

Nenalezena žádná zpráva

Články z www.ceska-peleta.cz

ikonka Biom.cz pro Vás

Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ...Podpořte nás přidáním naší ikonky na Váš web.


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server