autoři článků

Ing. Rudolf Rybář, CSc.

Mendelova univerzita v Brně, Ústav ZPaZT, Zemědělská 1, Brno, 613 00, Česká republika
, tel.:+420 545 132 381

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování