autoři článků

Ing. Martina Kučerová

Institut environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování