autoři článků

 VÚMOP, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i.

, Česká republika

VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie