autoři článků

Ing. Roman Kuča, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava, Centrum environmentálních technologií, 17. listopadu 15 , Ostrava Poruba, 708 33, Česká republika
, tel.:+420 597 326 132

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn