Zprávy z tisku

Na podporu oběhového hospodářství i snížení znečištění půjde 3,5 mld. Kč

Praha 17. srpna (ČTK) - Nové sběrné dvory, třídicí linky na odpad, ale i projekty snížení znečištění ovzduší podpoří ministerstvo životního prostředí (MŽP) částkou 3,5 miliardy korun. Resort čtveřici výzev vyhlásil dnes, balíček financuje ze zdrojů evropského Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 (OPŽP). Za MŽP o tom dnes informovala Dominika Pospíšilová.

 
Foto: Nattanan Kanchanaprat@Pixabay.com
 

"Dotacemi umožníme vznik nových re-use center, sběrných dvorů, třídicích linek a také například podpoříme výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové či energetické využití odpadů," uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). "Jediným smysluplným směrem v oblasti udržitelného nakládání s odpady jsou pro nás cirkulární řešení," dodala. Urychlení přechodu na oběhové hospodářství, které dokáže účinně využívat zdroje, je jednou z hlavní priorit nového OPŽP.

Na modernizaci a navýšení kapacity sběrných dvorů a systémů pro oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu je připraveno 500 milionů korun. Příjem žádostí v této výzvě začne 7. září. a potrvá do konce roku 2023. Stejnou částku MŽP vyčlenilo pro zařízení na oddělení ostatních odpadů, jejich energetické využití a sběr a nakládání s nebezpečnými odpady. V tomto případě lze o dotaci žádat od 7. září do 30. prosince letošního roku. Žadateli mohou být obce, pražské městské části, dobrovolné svazky obcí i obchodní společnosti a družstva stoprocentně vlastněné veřejnoprávními subjekty.

"Součástí těchto projektů může být navíc i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů, tedy například pořízení domácích kompostérů pro občany," sdělil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). "Musí se však jednat o minoritní část projektu - méně než 50 procent způsobilých nákladů projektu. Samostatnou výzvu na předcházení vzniku odpadů včetně dotací na zmiňované domácí kompostéry chystáme na prosinec tohoto roku," upřesnil. Fond má dotace z OPŽP na starost.

Výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posuzování dopadů opatření ke zlepšení ovzduší MŽP podpoří 150 miliony korun. Na výměnu nebo úpravu stacionárních zdrojů znečišťování, což má vést ke snížení emisí, je vyhrazeno 2,36 miliardy korun. V obou výzvách je možné o podporu požádat od dneška do 31. července 2023. Podle MŽP podpora cílí i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů.

OPŽP 2021 - 2027 nabídne z fondů EU celkem 61 miliard korun. Největší částka, 14 miliard korun, má jít na projekty zlepšující přístup k pitné vodě, hospodaření s ní a její čištění. Zástupci MŽP v pondělí vyhlásili pro tuto oblast dotační výzvy za 7,5 miliardy korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 8. 2022

 


Datum uveřejnění: 17.8.22
Poslední změna: 19.8.2022
Počet shlédnutí: 421