Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. (Božena Němcová)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Články dle množství shlédnutí

Nejčtenější články:
Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu (24488)
Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude (23638)
Trendy v řízení provozu bioplynové stanice (22963)
Sláma jako substrát pro bioplynové stanice zpracovávající hnůj a její výtěžnost (22956)
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa (22949)
Jak stavět palivové sklady pelet (22798)
Zařízení ORC zvýší výrobu elektřiny z kogenerační jednotky (22534)
Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku (22440)
Jak krmný šťovík odolává suchu (22205)
Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020 (21466)
Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností (20025)
Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet (17187)
Jarošovice: Kombinace kompostárny a bioplynové stanice (12452)
Kuchyňské drtiče gastroodpadu (10733)
Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál (10546)
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení (10531)
Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar (10456)
Bionafta a směsná motorová nafta (10376)
Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu (10271)
Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv (9542)
Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu (9452)
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA (9069)
Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1 (8682)
Trh s peletami a automatickými kotli na biomasu (8560)
Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu (8495)
Přejímka biomasy = cesta ke zlepšení ekonomiky biomasových kotelen (8034)
Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013 (7904)
Sušení biomasy na dvourotorové kontaktní kotoučové sušárně (7873)
Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů (7599)
Bioseparátor pro příjmovou linku (7593)
Nakládání s bioodpadem v obcích – právní aspekty (7334)
Bioenergetické centrum (7333)
Stimulace osiva čiroku pro praktické využití (7241)
Již i v Česku bude automobily pohánět biometan (7193)
Křídlatka jako energetická plodina (6951)
Topení slámou a senem sníží náklady (6935)
Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou (6872)
První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově (6799)
Spotřeba biopaliv v EU v loňském roce poklesla (6749)
Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem (6698)
Energie z odpadů I (6637)
Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci (6567)
Popel z biomasy – významný zdroj živin (6384)
Trh s biomasou prochází velkými změnami (6327)
První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě (6084)
Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov (6014)
Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy (6009)
Motivací bylo zpracovat odpady (5992)
Biopaliva frčí (nejen) v Čechách již více než sto let (5903)
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy (5847)
Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv (5828)
Analýza ročního provozu bioplynové stanice (5794)
Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování (5780)
Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně (5659)
Využití odpadního tepla z bioplynové stanice (5634)
Energie z odpadů II (5587)
Měření teploty kompostu – primárního indikátoru průběhu kompostovacího procesu (5521)
Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie (5511)
Zákon o podporovaných zdrojích požaduje zaknihovat akcie (5390)
Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu, výnos a výtěžnost bioplynu (5281)
Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje (5257)
Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov (5212)
Možnosti intenzifikace produkce bioplynu (5165)
České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus (5090)
Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn (5077)
Provozní parametry motoru při provozu na palivo E85 (5032)
Dávkování suché biomasy do fermentačního procesu (5003)
Energetické využitie rastlinnej biomasy 1 – Chemické zloženie a technológie (4828)
Využití obnovitelných druhů energie vyžaduje důkladnou analýzu a seriózní diskusi (4825)
Energetické využitie rastlinnej biomasy 2 – Termické procesy (4796)
Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely (4792)
Bez energetického využití odpadů se neobejdeme (4780)
Česká obec jako inspirace pro světové lídry (4768)
Bioplynu se v Evropské unii daří (4666)
Spotřeba pevné biomasy v Evropské unii (4470)
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely (4135)
Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice (4041)
Využití krmného šťovíku (3906)
Křídlatka v české, slovenské a švýcarské právní úpravě (3803)
Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík (3772)
Energetické využitie rastlinnej biomasy 3 – Produkty splyňovaní (3761)
Ohlédnutí za rolí biomasy ve výrobě tepla ve Švédsku (3711)
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii (3701)
Pestovanie energetických drevín (3697)
Vláda musí mít v souvislosti s biomasou jasně stanovené priority, říká Mareček (3417)
Plevel v krmném šťovíku (3247)
Biomasa je součástí energetického mixu (3043)
Zplyňování ligno-celulózové biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem (3002)
Potrebný pracovný čas a logistika pri zbere krátkoobrátkových plôch RRD pomocou rezačky (2599)
Polsko: teplo z biomasy v systému ORC (2483)
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností (2466)
Co ukázalo Energo 2015 (2416)
Sušení biomasy pro energetické účely (2220)
Podpora tepla v Nizozemsku (1748)
Podpora tepla ve Velké Británii (1717)
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood (1716)
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem (1071)
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg (1022)
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende (944)
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska (883)


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps