Slovo má lehkost větru a sílu hromů. (Victor Hugo)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Články dle množství shlédnutí

Nejčtenější články:
Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu (25365)
Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude (24519)
Jak stavět palivové sklady pelet (24048)
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa (23948)
Trendy v řízení provozu bioplynové stanice (23683)
Sláma jako substrát pro bioplynové stanice zpracovávající hnůj a její výtěžnost (23682)
Zařízení ORC zvýší výrobu elektřiny z kogenerační jednotky (23679)
Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku (23093)
Jak krmný šťovík odolává suchu (23007)
Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020 (22067)
Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností (20783)
Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet (17695)
Jarošovice: Kombinace kompostárny a bioplynové stanice (13022)
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení (11944)
Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu (11454)
Kuchyňské drtiče gastroodpadu (11244)
Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál (11055)
Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar (10978)
Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu (9925)
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA (9680)
Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1 (9133)
Polsko: teplo z biomasy v systému ORC (8545)
Bioseparátor pro příjmovou linku (8515)
Bioenergetické centrum (8483)
Přejímka biomasy = cesta ke zlepšení ekonomiky biomasových kotelen (8475)
Stimulace osiva čiroku pro praktické využití (8413)
Sušení biomasy na dvourotorové kontaktní kotoučové sušárně (8355)
Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů (8106)
Podpora tepla v Nizozemsku (7733)
Již i v Česku bude automobily pohánět biometan (7729)
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood (7606)
Podpora tepla ve Velké Británii (7546)
Topení slámou a senem sníží náklady (7427)
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem (7416)
Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou (7384)
Víceúčelové využívání krmného šťovíku (7292)
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg (7263)
Spotřeba biopaliv v EU v loňském roce poklesla (7182)
Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem (7091)
Popel z biomasy – významný zdroj živin (6973)
Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci (6935)
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice (6921)
Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch (6910)
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende (6781)
Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů (6710)
Trh s biomasou prochází velkými změnami (6700)
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska (6679)
První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě (6523)
Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov (6520)
Motivací bylo zpracovat odpady (6378)
Biopaliva frčí (nejen) v Čechách již více než sto let (6316)
Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování (6227)
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy (6197)
Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně (6076)
Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie (5947)
Zákon o podporovaných zdrojích požaduje zaknihovat akcie (5755)
Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu, výnos a výtěžnost bioplynu (5751)
Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov (5589)
Dávkování suché biomasy do fermentačního procesu (5403)
Nakládání s digestátem, možnost využití jako kvalitní hnojivo (5211)
Využití obnovitelných druhů energie vyžaduje důkladnou analýzu a seriózní diskusi (5181)
Česká obec jako inspirace pro světové lídry (5179)
Bioplynu se v Evropské unii daří (5077)
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii (4897)
Spotřeba pevné biomasy v Evropské unii (4869)
Ohlédnutí za rolí biomasy ve výrobě tepla ve Švédsku (4065)
Volba vhodné kogenerační jednotky na bioplyn (3971)
Spolehlivá a ověřená technologie bioplynové stanice (3890)
Dostatek kvalitních vstupních surovin pro výrobu bioplynu (3683)
Využití odpadního tepla z výroby bioplynu (3659)
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností (3628)
Precizní příprava projektů bioplynových stanic (3586)
Co ukázalo Energo 2015 (3567)
Sušení biomasy pro energetické účely (3400)
Další možnosti využití bioplynu (3021)
Optimalizace investičních a provozních nákladů (2930)
Včasná a průběžná spolupráce s místní samosprávou a občany (2168)


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps