Snaha není koksovatelná. (rčení z Ostravska)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Články dle množství shlédnutí

Nejčtenější články:
Nová povinnost k instalacím pro kotle na biomasu (24921)
Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude (23967)
Sláma jako substrát pro bioplynové stanice zpracovávající hnůj a její výtěžnost (23257)
Trendy v řízení provozu bioplynové stanice (23223)
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa (23206)
Jak stavět palivové sklady pelet (23164)
Zařízení ORC zvýší výrobu elektřiny z kogenerační jednotky (22849)
Stroje zpracovávající odpadní dřevní biomasu z údržby veřejné zeleně na dřevní štěpku (22681)
Jak krmný šťovík odolává suchu (22443)
Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020 (21703)
Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností (20355)
Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet (17373)
Jarošovice: Kombinace kompostárny a bioplynové stanice (12647)
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení (10998)
Kuchyňské drtiče gastroodpadu (10903)
Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál (10705)
Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar (10628)
Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu (10592)
Ekonomika provozu obecní výtopny na biomasu (9606)
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA (9284)
Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1 (8813)
Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu (8759)
Trh s peletami a automatickými kotli na biomasu (8658)
Přejímka biomasy = cesta ke zlepšení ekonomiky biomasových kotelen (8152)
Sušení biomasy na dvourotorové kontaktní kotoučové sušárně (8023)
Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013 (7998)
Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů (7766)
Bioseparátor pro příjmovou linku (7758)
Bioenergetické centrum (7692)
Stimulace osiva čiroku pro praktické využití (7563)
Nakládání s bioodpadem v obcích – právní aspekty (7447)
Již i v Česku bude automobily pohánět biometan (7358)
Křídlatka jako energetická plodina (7119)
Topení slámou a senem sníží náklady (7086)
Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou (7047)
Spotřeba biopaliv v EU v loňském roce poklesla (6873)
Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem (6795)
Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci (6647)
Popel z biomasy – významný zdroj živin (6615)
Trh s biomasou prochází velkými změnami (6396)
První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě (6212)
Pohled do historie pěstování energetických rostlin k vytápění budov (6196)
Motivací bylo zpracovat odpady (6045)
Biopaliva frčí (nejen) v Čechách již více než sto let (6005)
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy (5913)
Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování (5911)
Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv (5903)
Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně (5753)
Využití odpadního tepla z bioplynové stanice (5715)
Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie (5637)
Zákon o podporovaných zdrojích požaduje zaknihovat akcie (5463)
Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu, výnos a výtěžnost bioplynu (5414)
Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov (5280)
Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn (5272)
Možnosti intenzifikace produkce bioplynu (5262)
České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus (5172)
Dávkování suché biomasy do fermentačního procesu (5103)
Využití obnovitelných druhů energie vyžaduje důkladnou analýzu a seriózní diskusi (4896)
Česká obec jako inspirace pro světové lídry (4853)
Bioplynu se v Evropské unii daří (4757)
Spotřeba pevné biomasy v Evropské unii (4572)
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely (4196)
Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice (4126)
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii (4036)
Využití krmného šťovíku (4027)
Energetické využitie rastlinnej biomasy 3 – Produkty splyňovaní (3830)
Pestovanie energetických drevín (3802)
Ohlédnutí za rolí biomasy ve výrobě tepla ve Švédsku (3769)
Zplyňování ligno-celulózové biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem (3046)
Polsko: teplo z biomasy v systému ORC (2936)
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností (2766)
Co ukázalo Energo 2015 (2711)
Sušení biomasy pro energetické účely (2558)
Podpora tepla v Nizozemsku (2165)
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood (2073)
Podpora tepla ve Velké Británii (2020)
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem (1741)
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg (1650)
Víceúčelové využívání krmného šťovíku (1310)
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende (1256)
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska (1158)
Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch (1081)
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice (643)


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps