Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé. (Marcus Tullius Cicero)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Logo

Komerční financování pro projekty zaměřené na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje

     Projekt si klade za cíl zvýšit úspěšnost získávání komerčního financování pro projekty založené úsporách energie a obnovitelných zdrojů.     
Cílem projektu je překonat komunikační bariery mezi developery a investory na straně jedné a finančními institucemi na straně druhé u projektů, které přinášejí úspory energie a využívají obnovitelné zdroje. Specielně pro tyto typy projektů je třeba dostupnost komerčního financování zvýšit. Banky musí dostat informace o tom, v čem se tyto typy projektů ve srovnání s běžnými obchodními případy liší a jak je možno snížit jejich rizika. Investoři potřebují pomoc v orientaci na finančním trhu a při přípravě financování, aby žádost o bankovní úvěr byla úspěšná. Projekt byl zahájen v lednu 2006 a činnosti jsou plánovány do června 2007. Projektu se účastní pět členských zemí EU. Českým zástupcem a vedoucím týmu je společnost SEVEn o.p.s., další partneři jsou ze Slovenska a tři pobaltských zemí. Projekt zčásti financuje Evropská komise a IFC (International Finance Corporation). Díky tomu mohou partnerské společnosti nabízet svým potenciálním zákazníkům pružnější postup řešení: Počáteční konzultace a analýzy (předběžný audit) zpracujeme zdarma; na jeho základě pak bude možno domluvit se na řešení dalších etap tak, aby činnosti optimálně odpovídaly potřebám projektu. Hlavními činnostmi jsou analýza finančního trhu, příprava a presentace konkrétních projektů, školení bankovních úředníků a informační kampaň zahrnující odborné semináře, publikace v tisku a na internetu. Výstupy projektu budou k dispozici na projektových stránkách. Viz www.svn.cz/CF-SEP


Logo_IEE_30.gifAgrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps