EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoAdam Moravec: Dávkování suché biomasy do fermentačního procesu

V následujícím článku se zaměříme na možnosti dávkování suché biomasy do procesu. Občas bývá u bioplynových stanic (BPS) obtížné suché substráty řádně nadávkovat, zamíchat a poté zvodnatělé odčerpat. Do tzv. suchých substrátů řadíme vše, co se dá v BPS zužitkovat a není v kapalném stavu. Čím větší obsah sušiny vstupní substrát má, tím většinou vzrůstají i problémy s dobrou funkcí technologie. více ›
 

ilustrační fotoEurObserv'ER: Bioplynu se v Evropské unii daří

V Evropské unii pokračovala u uplynulých dvou letech expanze výroby elektřiny a tepla z bioplynu. Podle nejnovějších statistik analytiků EurObserv´Er bylo z bioplynu během roku 2013 vyrobeno 13,4 Mtoe, což je o 10,2 % více energie než v roce 2012. Francie s Británii patří k neslibnějším zemím v rozvoji nových kapacit v oblasti bioplynu. Velký potenciál představuje využití bioplynu v dopravě. Budoucnost bioplynu však závisí na legislativě EU, systému podpory a ekonomických faktorech. více ›
 

ilustrační fotoCZ Biom: Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

Česká republika se v současné době intenzivně připravuje na čerpání evropských prostředků v dalším programovém období od 2014 do roku 2020. Hlavní aktivitou je příprava strategických materiálů, tzv. operačních programů, které jsou analýzou současného stavu jednotlivých odvětví, ale zejména výčtem opatření, jež budou z evropských prostředků podporována. více ›
 

ilustrační fotoAdam Moravec: Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov

Bioplynové stanice (BPS) jsou v české krajině již běžné a docela dobře zdomácněly. Počáteční obavy ze znečištění okolí zápachem a z dopravní zátěže pominuly a, až na několik příkladů vyloženě lajdáckých provozovatelů, šlapou bez velkého odporu společnosti. Ještě aby ne! Bioplynky totiž nabízejí pro své okolí významný potenciál rozvoje. Jde o rozvoj, který neprobíhá někde v průmyslových zónách v blízkosti velkých aglomerací, ale na venkově. Kromě toho, že BPS potřebují každodenní obsluhu, „krmení“ a péči, nabízejí i zajímavou možnost pro využití místně produkovaných energií, elektřiny a zejména tepla. více ›
 

ilustrační fotoJan Habart: Trh s biomasou prochází velkými změnami

Loňský rok vyvolal na trhu s biomasou změny, které budou pokračovat až do konce roku 2015. Řada velkých tepláren či elektráren přestala spoluspalovat nebo spoluspalování biomasy s uhlím omezila. více ›
 

ilustrační fotoZuzana Fialová: Motivací bylo zpracovat odpady

Bioplynová stanice je pro nás velkou výhodou v tom, že zlepšíme životní prostředí a vyrovná nám to cash flow. Kdyby to byly necelé tři miliony v tržbách každý měsíc, můžeme nějak řešit současné výrazné snížení cen za prodej mléka. Uvedl to předseda představenstva a.s. Meclovská zemědělská Ing. Jaroslav Hána na semináři, který nedávno ve spolupráci s ní pořádala společnost Johann Hochreiter s.r.o. v Meclově na Domažlicku. více ›
 

ilustrační fotoAdam Moravec: Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci

Ač je to často pro mnohé překvapením, česká historie bioplynu je bohatá a dlouhá. První technologie na čištění odpadních vod s anaerobním stupněm, ve kterém vzniká bioplyn, jsou více jak půl století staré. Za první bioplynovou stanici (BPS) je považována čistírna v Třeboni, která kombinovala využití kalu z čistírny odpadních vod a vepřové kejdy z chovu prasat. více ›
 

ilustrační fotoTomáš Dvořáček: Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1

Využití odpadního tepla z bioplynových stanic se stává jedním z významných prvků zlepšení ekonomiky provozu těchto zařízení a rovněž navazuje na požadavky nové legislativy v této oblasti. Jedná se o využití odpadního tepla z provozu kogeneračních jednotek ve formě spalin s teplotou cca 450 °C a chladící vody o teplotě cca 90 °C. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnavský: Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně

V České republice je nyní v provozu téměř 500 bioplynových stanic. Naprostá většina z nich je umístěna v areálech zemědělských podniků, jen výjimečně v obecní či městské zástavbě. Ale že by někdo postavil zemědělskou bioplynovou stanici v průmyslové zóně? A přece taková existuje, a to na okraji města Písek. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnavský: Možnosti intenzifikace produkce bioplynu

Současný provoz zemědělských bioplynových stanic je založen, krmě využití odpadů z chovu hospodářských zvířat, především na zpracování zemědělské fytomasy. Vzhledem k malé biologické rozložitelnosti celulózy a jejich derivátů a přítomnosti ligninu je při anaerobní fermentaci využita pouze část organického uhlíku. více ›
 

ilustrační fotoHana Honsová: Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu

Koncem loňského roku uspořádala firma KWS Osiva, s. r. o., ve Větrném Jeníkově seminář o energetické kukuřici, která se používá jako vstupní surovina do zemědělských bioplynových stanic. V roce 2012 bylo u nás zhruba 320 těchto stanic, což byl nárůst od roku 2011 asi o sto. V roce 2020 by mělo u nás být asi 720 bioplynových stanic. Ty budou potřebovat silážní kukuřici z výměry asi 130–150 tis. hektarů. více ›
 

ilustrační fotoLukáš Kosina: Využití odpadního tepla z bioplynové stanice

Projekt stavby bioplynové stanice (BPS) v obci Částkov v okrese Tachov asi 16 km od hranic se SRN, byl vytvořen v roce 2007. Projekt je unikátní v tom, že ž od počátku se počítalo s využitím odpadního tepla k vytápění části obce a budov v areálu zemědělské společnosti. Dnes je využití tepla z BPS podmínkou pro zvýšení efektivity provozu, ale před několika lety byl takový přístup spíše výjimkou. více ›
 

ilustrační fotoAdam Moravec: Analýza ročního provozu bioplynové stanice

Informace o a plánované technologii a plánovaných parametrech bioplynových stanic (BPS) jsou běžně dostupné od dodavatel či prodejce. Existuje i mnoho studií proveditelnosti, s různě kvalitními předpoklady provozních parametrů. Ale jen obtížně je možné získat informace, které porovnávají plány a realitu. Jednou z mále výjimek je analýza ročního provozu BPS Suchohrdly u Miroslavi, kterou provedli experti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. více ›
 

ilustrační fotoOldřich Mužík, Zdeněk Abrham: Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Tento příspěvek se zabývá ekonomikou a energetickou efektivností biopaliv. Porovnává energetickou a ekonomickou náročnost výroby pevných tvarovaných biopaliv, bioplynu a kapalných biopaliv z vybraných druhů cíleně pěstované biomasy. Energetická efektivnost je zde chápána jako poměr energie obsažené v palivu oproti energetickým vstupům do jeho výroby od pěstování až po samotnou výrobu paliva. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pevných biopaliv s hodnotou energetické efektivnosti až 40. Naopak nejhorší energetické bilance bylo dosaženo u výroby bioetanolu z pšenice – 4,8. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnka: Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

CZ Biom přináší praktické informace k aktuálnímu tématu vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy dle nové vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu. více ›
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server