EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Zprávy z tisku

10.1.02 Vyhodnocení Programu biolíh

předpoklady pro další fungování programu.

10.1.02 Plány Komise EU o biopalivech

nový program EU, bioetanol, bionafta, postupné nahrazování fosilních paliv, termíny, náklady, nová pracovní místa.

10.1.02 Zelené řasy jako ekologický výrobce energie

Vodík je považován za ekologického nosiče energie budoucnosti. Pomocí palivových článků z vodíku a kysíku se mohou pohánět automobily nebo vyrábět proud pro přenosné počítače nebo mobilní telefony a komunikátory. V Botanickém institutu Univerzity Bonn se poprvé podařilo takový nosič energie vyrobit.

9.1.02 Třídění odpadu je prodělečné

"Každých čtrnáct dní svážíme bioodpad ve městě. Máme vlastní kompostárnu. Konečný produkt využíváme pro naše potřeby," upozornil ředitel na nepřehlédnutelnou hromadu kompostu.

9.1.02 V Hradešicích na Klatovsku chystají ekologickou výtopnu na bioplyn

V České republice vůbec první ekologickou výtopnu na bioplyn, vznikající z organického odpadu, začnou stavět v Hradešicích na Klatovsku. Technologii fermentace zatím využívají pouze čtyři bavorské obce. Bioplyn se bude vyrábět z chlévské mrvy, kejdy, fekálií a močůvky.

9.1.02 Bioplynem lze topit či pohánět autobusy

Již přibližně rok to dokazuje akciová společnost První dubská investorská (PDI), která dodává teplo a proud vyráběný z bioplynu ze skládek v Dolních Chabrech a Letňanech částečně pro automobilku Daewoo Avia a částečně pro přilehlá pražská sídliště.

9.1.02 Bioplyn bude v Teplicích topit a vyrábět proud

Místo planého unikání odpadních plynů ze skládek, čistíren odpadních vod a zemědělské produkce do ovzduší by se měl bioplyn mnohem více začít uplatňovat v energetice. Napomoci tomu má státní podpora, kterou tento měsíc na svém zasedání schválil Zemanův kabinet. Od příštího roku tak například mohou podnikatelé připravující projekt na využití bioplynu žádat o podporu na Státním fondu životního prostředí.

9.1.02 Řepky olejné je málo. Bude i málo bionafty?

Bionafta je produkt, kdy se při výrobě 31 procent objemu nahrazuje rostlinným methylesterem z řepky olejné. Stát se snaží, aby tato nafta byla cenově výhodnější, neboť nejen šetří strategickou surovinu, ale je zároveň významným odbytištěm pro zemědělce. Řepky je však letos vlivem nepřízně počasí málo, bude tak i málo bionafty?

9.1.02 Energetické využití biomasy

Cílem příspěvku je seznámení se současným stavem fytoenergetiky u nás a v Evropě a možnostmi jejího rozvoje v rámci Euroregionu. Příspěvek přinese základní faktické údaje a číselná vyjádření rozvoje tohoto oboru a předloží přehled hlavních ohrožení a výhod projektů v oboru, spolu s možnostmi rozvoje regionů a obeznámí se základními legislativními kroky u nás a v EU.

9.1.02 Zdroj tepla se pěstuje v lese i na poli

Bioplyn získaný spalováním fytoenergetik nejspíš zčásti nahradí nyní používaný zemní plyn.

9.1.02 Perspektivní biomasa

Některé domácnosti se nemusí rozhodovat jen mezi plynem a elektřinou. Perspektivu mají kotle ústředního vytápění či kotelny na biomasu - dřevní odpad, slámu, případně i speciálně vyšlechtěné rostliny.

9.1.02 Biomasa má pomoci venkovu

V České republice se nevyužívá pro produkci potravin asi 465 tisíc hektarů orné půdy. S loukami a pastvinami tato plocha dosahuje rozlohy téměř miliónu hektarů, které by se mohly částečně využít pro pěstování biomasy na vytápění. Na setkání zemědělců ve Větrném Jeníkově to řekla místopředsedkyně Českého sdružení pro biomasu Vlasta Petříková.

9.1.02 Ekologické vytápění s biomasou

Biomasa je dnes pokládána za jeden z nejlevnějších a také nejekologičtějších zdrojů, kterým si může člověk doma topit. Co je biomasa?

9.1.02 Vytápění biomasou je reálné

Společný projekt obcí Chabařovice a Modlany na využití alternativních zdrojů energie byl dokončen. Záměrem obcí je vytápět domácnosti ekologicky takzvanou biomasou, což by si ale vyžádalo nemalou investici.

9.1.02 Šťovík je kyselý, ale hřeje

Odpověďí na otázku, jak topit co nejefektivněji, nejlevněji a zároveň co nejšetrněji vůči životnímu prostředí - je biomasa. "Zelené" teplo si můžeme dokonce sami vypěstovat, a přesto je na okraji zájmu.

9.1.02 Němci jezdí na český metylester

Zatímco v minulém roce byl vývoz českého metylesteru a bionafty jen zanedbatelný (72 tun MEŘO a 3840 tun směsného paliva), letos se oba produkty čile exportují. Za prvních pět měsíců se vyvezla zhruba čtvrtina z tuzemské produkce MEŘO, a to především do Německa. Do zahraničí směřovalo přibližně 13 procent produkce směsného paliva.

9.1.02 Dotované řepky budou mít málo

První říjen bude přelomem v systému podpory bionafty. Výrobci kvitují s povděkem, že nová pravidla potvrzená vládním nařízením č. 86/2001 mají pětiletou platnost. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude výrobcům MEŘO prodávat řepku za takovou cenu, aby směsné palivo mohlo být o deset procent levnější než motorová nafta. Cena řepky by se měla pohybovat kolem 4000 korun za tunu, přesná výše se bude odvíjet od ceny klasické nafty a řepkových pokrutin.

9.1.02 Pomoc bionaftě

Od 1. října se změnil systém podpory bionafty. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) počínaje tímto měsícem prodává výrobcům metylesteru řepku za nižší ceny, než jaké jsou na volném trhu. Výrobci MEŘO, s nimiž má fond podepsané smlouvy, zatím zaplatili za každou tunu odebrané řepky zálohu tisíc korun. Výslednou cenu jim fond podle ředitele Jana Höcka dopočítá po skončení měsíce na základě vývoje cen motorové nafty a řepkových pokrutin. Podle předběžných propočtů se může pohybovat kolem 4800 korun za tunu.

9.1.02 Výrobci MEŘO se kterými SZIF uzavřel smlouvu

Seznam výrobců MEŘO s nimiž Státní zemědělský intervenční fond uzavřel smlouvu na prodej řepky olejné podle nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

9.1.02 Bionafta - stále populárnější alternativa

Zdražování motorové nafty je vodou na mlýn pro bionaftu. S tím, jak loni rostla cena za barel ropy, stoupal ve světě zájem o toto alternativní ekologické palivo. Na českém trhu dosáhl podíl bionafty na celkové spotřebě motorové nafty téměř deseti procent. V tomto směru jsme tedy lídrem mezi východoevropskými zeměmi a o naše zkušenosti se zajímá i vyspělý svět.
« | 1 | .. | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server