EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ZPRÁVY Z TISKU

Veřejná konzultace k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů - Síťový kodex RfG

Provozovatel přenosové soustavy České republiky - společnost ČEPS, a. s. - vypsal veřejnou konzultaci k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů podle Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě. Za účelem detailnějšího vysvětlení návrhu a souvisejících náležitostí společnost ČEPS, a. s., pořádá dne 5. května 2017 informativní workshop.

Dne 17. května 2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „NC RfG“). Toto nařízení nevyžaduje transpozici do národního práva a je přímo právně závazné pro všechny členské státy EU včetně České republiky.

NC RfG specifikuje požadavky na nové synchronní i nesynchronní výrobní moduly (zdroje) a přináší řadu změn dosavadních pravidel platných v ČR (Pravidla provozování přenosové soustavy, Pravidla provozování distribučních soustav apod.). Jednu z nich představuje požadavek na členění výrobních modulů do čtyř kategorií (od hranice 800 W viz článek 5 NC RfG), a to napříč všemi napěťovými hladinami. Vzhledem k důležitosti tohoto požadavku stanoví NC RfG povinnost provést před finálním stanovením prahových hodnot pro jednotlivé kategorie výrobních modulů veřejnou konzultaci, v rámci které je dána možnost dotčeným subjektům se k návrhu prahových hodnot vyjádřit.

Návrh prahových hodnot zpracovává provozovatel přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy ČR (společnost ČEPS, a. s.) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů v ČR.

Veřejná konzultace je určena všem současným i potenciálním budoucím vlastníkům nových výrobních modulů, které budou postaveny na území ČR.

Za účelem detailnějšího vysvětlení návrhu a souvisejících náležitostí společnost ČEPS, a. s., pořádá informativní workshop, který se uskuteční dne 5. května 2017 od 9:00 hod. v prostorách ČEPS, a.s., (Elektrárenská 774/2, Praha 10). Z kapacitních důvodů je třeba se pro účast na workshopu předem zaregistrovat – registraci provádí Ing. Oldřich Rychlý (e-mail: rychly@ceps.cz, tel.: +420 211 044 856).

 Více informací o veřejné konzultaci je možné obdržet na webových stránkách ČEPS, a. s.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 27.4.2017

 

Datum uveřejnění: 27. dubna 2017
Poslední změna: 27. dubna 2017
Počet shlédnutí: 343


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server