EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu

Cílem projektu je vývoj technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu, kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy a z trvalých travních ploch a kalů ČOV. Expertní systém na bioplyn umožní rozšíření velikého množství informací o bioplynu a zvýší se tak povědomí o této problematice v České republice. Uživateli výsledků řešení projektu bude především odborná veřejnost a instituce veřejné správy nebo samosprávy.

Projekt začíná v září 2007 a bude ukončen v prosinci roku 2009. Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Výzkum a vývoj technologie bude probíhat ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a společností Bioprofit s.r.o..

Projekt byl podpořen v rámci programu Výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí –– „Výzkum environmentálních technologií“. Projekt je zařazen do oblasti výzkumu SP3 „Environmentální technologie, racionální využití energie a obnovitelné zdroje energie (OZE)“ s cíly dle SP3g4 „Navrhnout intenzifikaci postupů a technologií umožňujících energetické využití biologicky rozložitelných odpadů“. Celkové náklady projektu ve výši 4 924 750 Kč budou hrazeny formou finanční podpory z účelových prostředků na výzkum a vývoj MŽP částkou 3 846 000 Kč.

vstup na: LMES (Laický Modul Expertního Systému)

V rámci projektu byly publikovány tyto články:


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server