EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Produkce biologicky rozložitelných odpadů z biomasy na území hl. m. Prahy

Studii zpracovává Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. oddělení Ekotoxikologie v Chomutově pro Magistrát hlavního města Prahy.

Účelem požadované studie je zjištění produkce veškerých biologicky rozložitelných odpadů na území hlavního města Prahy, vyjma biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu. Tzn., že studie bude obsahovat analýzu třech základních zdrojů biologicky rozložitelných odpadů z biomasy s původem na území hlavního města Prahy, a to:

  1. odpadní biomasa ze zeleně včetně zemědělských a lesnických odpadů;
  2. odpady z veřejného stravování;
  3. čistírenské kaly.

Součástí studie budou podrobné výpočty pravděpodobnosti včetně stanovení chybovosti závěrů.

Řešení projektu bylo zahájeno 1. listopadu 2007 a bude ukončeno 30. dubna 2008.

Výstupy z projektu: 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server