EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Poradenství k programu Zelená úsporám

CZ Biom se od ledna 2010 zapojil do poradenství k programu Zelená úsporám. Poradenství je vykonáváno distančně elektronickou poštou i formou osobních návštěv. Do poradenství je zapojeno několik poraden a středisek spadajících pod CZ Biom.

CZ Biom svoji činností rozšířuje základní nabídky informačních a poradenských služeb stávajících poraden k programu Zelená úsporám otevřením a spoluprací s několika poradnami po republice. Poskytujeme především poradenství týkající se kotlů na biomasu a vytápění peletami, ale i ostatní dotované předměty podpory: zateplovací technologie, výměnu oken, solární systémy a tepelná čerpadla. Poradenství je pro žadatele z programu Zelená úsporám poskytováno bezplatně.

Program Zelená úsporám zpřístupňuje státní dotace na realizaci energetických úspor pro fyzické i právnické osoby. Nabízí významnou podporu v následujících oblastech:

 • Úspory energie na vytápění
 • Podpora novostaveb v pasivním a nízkoenergetickém standardu
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody

V roce 2009 byly zjednodušeny podmínky pro získání dotace a zároveň byl program rozšířen i na panelové domy. Pro získání dotace je v takovém případě nutné splnit některé podmínky z programu PANEL.

Co Vám přinese realizace opatření podporovaných programem Zelená úsporám?

 • nižší náklady na vytápění
 • nižší náklady na rekonstrukci domu
 • nižší náklady na pořízení a instalaci technických zařízení na vytápění a ohřev vody
 • vyšší komfort bydlení zlepšením tepelné pohody vnitřního prostředí
 • zvýší se tržní hodnota domu a také se zlepší jeho vzhled

Pracovníci CZ Biomu a dalších poraden Vám v rámci pogramu Zelená úsporám nabízejí:

 • základní i podrobné informace o dotačních možnostech programu Zelená úsporám
 • zprostředkování kontaktů na projektanty a dodavatele kotlů na biomasu, pelet, stavebních prací, apod.

Další činnosti související s realizací podporovaných aktivit v rámci programu Zelená úsporám nabízí naše partnerská organizace PORSENNA, o.p.s.:

 • zpracování odborného posudku pro účely získání dotace
 • výpočet optimální varianty úspor splňující dotační kritéria (energetický audit domu)
 • zajištění zpracování stavební projektové dokumentace
 • posouzení využití obnovitelných zdrojů, zejména slunečního ohřevu vody
 • zpracování žádosti o dotaci
 • vyřízení úvěru
 • technický dozor
 • zhodnocení ekonomické návratnosti


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server