EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd

Cílem projektu je shrnutí poznatků z oblastí pěstování a využívání biomasy a odpadů na znehodnocených půdách do snadno přístupné a použitelné formy (expertního systému) a ověření algoritmů a modelů v parcelových pokusech a provozních podmínkách.

V rámci projektu budou vytvořeny databáze, algoritmy a modely pokrývající následující oblasti:
  • pěstování energetických a průmyslových plodin,
  • využívání odpadní a cíleně pěstované biomasy,
  • využívání odpadů ke hnojivým účelům,
  • fytoremediace znehodnocených půd.
Všechny vytvořené prvky budou integrovány do formy expertního systému. Expertní systém bude volně dostupný na Internetu a to i prostřednictvím mobilních zařízení. Expertní systém bude založený na otevřených technologiích a formátech a bude možné jej nebo jeho součásti začlenit do online i offline aplikací, zejména pak do různých typů e-learningu. Funkčnost expertního systému bude ověřena v provozních podmínkách a na parcelových pokusech.
V rámci ověřování budou sledovány např. vlivy pěstování energetických a průmyslových plodin na hydrofyzikální vlastnosti půd pod různými plodinami a u různého hnojení.

Pomůcky

V rámci projektu byly publikovány tyto novinky:


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server