EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Komerční financování pro projekty zaměřené na efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje

Projekt si klade za cíl zvýšit úspěšnost získávání komerčního financování pro projekty založené úsporách energie a obnovitelných zdrojů.

Cílem projektu je překonat komunikační bariery mezi developery a investory na straně jedné a finančními institucemi na straně druhé u projektů, které přinášejí úspory energie a využívají obnovitelné zdroje. Specielně pro tyto typy projektů je třeba dostupnost komerčního financování zvýšit. Banky musí dostat informace o tom, v čem se tyto typy projektů ve srovnání s běžnými obchodními případy liší a jak je možno snížit jejich rizika. Investoři potřebují pomoc v orientaci na finančním trhu a při přípravě financování, aby žádost o bankovní úvěr byla úspěšná. Projekt byl zahájen v lednu 2006 a činnosti jsou plánovány do června 2007. Projektu se účastní pět členských zemí EU. Českým zástupcem a vedoucím týmu je společnost SEVEn o.p.s., další partneři jsou ze Slovenska a tři pobaltských zemí. Projekt zčásti financuje Evropská komise a IFC (International Finance Corporation). Díky tomu mohou partnerské společnosti nabízet svým potenciálním zákazníkům pružnější postup řešení: Počáteční konzultace a analýzy (předběžný audit) zpracujeme zdarma; na jeho základě pak bude možno domluvit se na řešení dalších etap tak, aby činnosti optimálně odpovídaly potřebám projektu. Hlavními činnostmi jsou analýza finančního trhu, příprava a presentace konkrétních projektů, školení bankovních úředníků a informační kampaň zahrnující odborné semináře, publikace v tisku a na internetu. Výstupy projektu budou k dispozici na projektových stránkách. Viz www.svn.cz/CF-SEP


Logo_IEE_30.gif 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server