EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Biologicky rozložitelné odpady

V. mezinárodní konference

V Náměšti nad Oslavou se dne 9.-11. 9. 2009 uskuteční již pátý ročník tradiční mezinárodní konference Biologicky rozločitelné odpady.

Hlavní témata konference:

  1. Nejnovější poznatky při zpracování a využtí biologicky rozložitelných odpadů (bro) se zaměřením na koncepci řešení v ČR
  2. Jak nastavit a efektivně provozovat systém nakládání s bioodpady v obci či v regionu
  3. Povinnost odděleně sbírat bioodpad v obci
  4. Nová legislativa biologicky rozložitelných odpadů v ČR a EU
  5. Výzkum a vývoj nových technologií, monitoring jejich vlivu na životní prostředí, uplatnění nejlepších dostupných technik v praxi
  6. Ekonomikou při nakládání s biologicky rozložitelných odpadů
  7. Podpora odbytu kompostu

Program konference:

Středa 9. 9. 2009 - 7. 00 exkurze na zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů

- sraz v sídle agentury ZERA

Čtvrtek 10. 9. 2009 - 9. 00 KONFERENCE odborné přednášky a panelová diskuze

společenský večer, den techniky

Pátek 11. 9. 2009 - 9. 00 Koncepce a podpora rozvoje technologií zpracování biologicky rozložitelných odpadů (MŽP, MZe, EAV)

- Praktické příklady v regionu ČR a Rakousko

- Do kdy je ještě ekonomické třídit odpad, kombinace technologií – systémy zpracování bioodpadu

- Příklady uplatňování nové legislativy o bioodpadech v praxi - snižování produkce odpadu (domovní a komunitní

kompostování), malá zařízení.

Členové CZ Biomu na akci slevu 10 % z konferenčního poplatku.

Příjem přihlášek do 15. 8. 2009 na adresu: ZERA, V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť n. O., fax: 568 620 547 nebo e-mail: info@zeraagency.eu, schellova@zeraagency.eu.

Podrobnosti o akci najdete zde.

Účastníci projektu: 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server