EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

 

Energetické byliny a traviny

O ENERGETICKÝCH PLODINÁCH


ODBORNÉ ČLÁNKY

ilustrační fotoTomáš Dvořáček: Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1

Využití odpadního tepla z bioplynových stanic se stává jedním z významných prvků zlepšení ekonomiky provozu těchto zařízení a rovněž navazuje na požadavky nové legislativy v této oblasti. Jedná se o využití odpadního tepla z provozu kogeneračních jednotek ve formě spalin s teplotou cca 450 °C a chladící vody o teplotě cca 90 °C. více ›
 

ilustrační fotoJaroslav Bubeník, Jan Weger: Podrobnější pohled na nedávnou mediální kauzu okolo topolů

V lednu 2013 byl v relativně novém vědeckém časopise Nature Climate Change (v databázi SCOPUS veden od dubna 2012) uveřejněn článek K. Ashwortha a kol. z Lancasterského centra pro životní prostředí (UK) s názvem: „Vliv produkce biopaliv na úmrtnost a výnosy zemědělských plodin (Impact of biofuel cultivation on mortality and crop yields)“. Článek popisuje až katastrofický vliv případného velkoplošného rozšíření rychle rostoucích dřevin (RRD) na zvýšenou úmrtnost obyvatel a pokles výnosů tradičních zemědělských plodin v Evropské unii v důsledku vyšší koncentrace těkavých organických látek (především isoprenů) v ovzduší a s tím související vyšší koncentrace škodlivého ozónu ve vzduchu. více ›
 

ilustrační fotoLeona Šimková: Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar

Jednofázová sklizeň rychlerostoucích dřevin je v ČR velmi čerstvým tématem. Jelikož je provoz speciální řezačky poměrně nákladný a využití stroje velmi ovlivňuje celkovou ekonomiku sklizně a tedy celé plantáže, je dobré tomuto segmentu věnovat větší pozornost. více ›
 

ilustrační fotoVáclav Sladký: Křídlatka jako energetická plodina

Křídlatka je vytrvalá bylina, původem z východní Asie. Do Evropy se dostala jako okrasná rostlina a značně se rozšířila. Volně v přírodě se chová poměrně invazivně. Stanoviště nachází na loukách kolem vodotečí, řek, potoků, rybníků i jinde, kde je hluboká půda a dostatek vlády. Testuje se i její pěstování jako pícniny, ale hlavně jako energetická plodiny. V praxi ale tomu zatím brání legislativa a obyvy ekologů. více ›
 

ilustrační fotoVlasta Petříková: Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn

Využívání Rumexu OK 2 – krmného šťovíku – je u nás známé především pro suchou biomasu k vytápění budov. V poslední době se úspěšně uplatňuje při krmení hospodářských zvířat a také v bioplynových stanicích (BPS). více ›
 

Vlasta Petříková: Využití krmného šťovíku

Jiří Souček: Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice

Peter Žilavý: Pestovanie energetických drevín

Franz Handler: Potrebný pracovný čas a logistika pri zbere krátkoobrátkových plôch RRD pomocou rezačky

Jan Frydrych, David Andert: Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely

Oldřich Mužík, Zdeněk Abrham: Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Jiří Trnka: Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

Jan Saglena: První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově

Hana Honsová: Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík

Helena Doležalová: Křídlatka v české, slovenské a švýcarské právní úpravě

Vlasta Petříková: Plevel v krmném šťovíku

Ľudovít Jelemenský, Lukáš Gašparovič, Jozef Markoš: Energetické využitie rastlinnej biomasy 1 – Chemické zloženie a technológie

další články ›

 

Členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

Mapa služeb

Facebook

Poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

Projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější

nejdiskutovanější 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: redakce@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
ctusi Treti ruka energieplus Česká peleta Energetický Management TZB-info - internetový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov Lesnická práce Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení Portál Energetika EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Lesnicko-dřevařský www server Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Ekolist po drátě